• ISSN 2097-1893
  • CN 10-1855/P

栏目
机器学习应用于地震预警中的地震波判别研究
Z. F. Li, M. -A. Meier, E. Hauksson, Z. W. Zhan, J. Andrews, 王林, 张红才
2019, 50(5): 401-410. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201905001
摘要 PDF
通过无监督机器学习自动拾取微震事件
Y. K. Chen, 李帛珊, 唐丽华, 孙燕萍, 吕春来
2019, 50(5): 411-432. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201905002
摘要 PDF
通过神经网络加速实现大型黏弹性计算
P. M. R. DeVries, T. B. Thompson, B. J. Meade, 李帛珊, 唐丽华, 孙燕萍, 赵爱华
2019, 50(5): 433-441. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201905003
摘要 PDF
机器学习和向机器学习
E. Z. Naeini, K. Prindle, 汪忠德, 朱晓丹, 赵明
2019, 50(5): 442-452. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201905004
摘要 PDF
四维高分辨率活动构造研究
Z. K. Ren, O. Zielke, J. X. Yu, 张丽军, 潘家伟
2019, 50(5): 453-466. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201905005
摘要 PDF
基于历史地震记录分析1906年MW7.1中国台湾梅山地震
Y. W. Liao, K. F. Ma, M. C. Hsieh, S. N. Cheng, H. K. Chen, C. P. Chang, 王恩惠, 吕悦军
2019, 50(5): 467-480. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201905006
摘要 PDF
中国西南地区纽马克位移新的评估模型
Jin J. -L., Wang Y., Gao D., Yuan R. -M., Yang X. -Y., 金家梁, 袁仁茂
2019, 50(5): 481-500. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201905007
摘要 PDF

热门搜索